PRESIDENTS OF CYPRUS

  • Demetris Christofias
    Demetris Christofias was born in Kato Dikomo (Κάτω Δίκωμο) Village.
Video film of Kathimerini with an interview from Demetris Christofias mother Anna Demetriou (pre-election period of 2008)